banner.jpg

Nowe, elektroniczne wydanie

 
 

Annales Academiae Medicae Silesiensis (eISSN 1734-025X) Ann. Acad. Med. Siles.
Czasopismo wydawane przez
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
http://www.sum.edu.pl
© Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Od 2013 roku wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma jest wydawana elektronicznie.

medycyna

Od 2021 roku „Annales Academiae Medicae Silesiensis” wydawane jest w modelu Open Access (OA), a artykuły udostępniane są na licencji CC BY-SA (Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe), określającej zasady ich wykorzystania. Prosimy o zapoznanie się z nowym Regulaminem publikowania prac w zakładce Dla autorów.


Artykuły przesłane do Redakcji za pośrednictwem Editorial System do końca stycznia 2021 r. zostaną opublikowane na dawnych zasadach (z notą copyright i przekazaniem praw autorskich Wydawcy czasopisma, a artykuły będą mogły być wykorzystywane wyłącznie w ramach dozwolonego użytku).Dostęp do artykułów jest bezpłatny i nie wymaga logowania.

Czasopismo jest indeksowane w bazach: CAS, Index Copernicus (ICV 2019: 96,02), Polska Bibliografia Lekarska i Polish Scientific Journals Database. Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za umieszczoną publikację naukową: 5 pkt.

W latach 2012–2016 oraz w roku 2019 czasopismo było dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

znak podstawowy kolor RGB

W roku 2016 realizowane są zadania:

1) stworzenie anglojęzycznych wersji artykułów publikowanych w Annales Academiae Medicae Silesiensis,

2) wdrożenie narzędzi informatycznych wspomagających wykrywanie plagiatów na potrzeby Annales Academiae Medicae Silesiensis,

3) opracowanie wersji mobilnej czasopisma Annales Academiae Medicae Silesiensis,

finansowane w ramach umowy 760/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.