Articles

Kamica układu moczowego u dzieci hospitalizowanych na oddziale nefrologii – doświadczenia jednego ośrodka (Nephrolithiasis in children hospitalized in clinic of nephrology – single center experience)

Written by Katarzyna Dyga, Piotr Adamczyk, Omar Bjanid, Dagmara Roszkowska-Bjanid, Elżbieta Trembecka-Dubel, Agnieszka Jędzura, Krzysztof Plesiński, Aurelia Morawiec-Knysak, Maria Szczepańska. Posted in 2017