Articles

Ocena niskorosłości dzieci dializowanych w latach 2000–2016 – doświadczenie jednego ośrodka (Assessment of growth retardation in children on renal replacement therapy from 2000 to 2016 – one center experience)

Written by Katarzyna Zachwieja, Dorota Drożdż, Joanna Hubert, Natalia Dudek, Anna Moczulska, Monika Miklaszewska, Jacek A. Pietrzyk. Posted in 2017