Articles

Changes in expression of genes related to caspases and BCL-2 family in RPTEC treated with amphotericin B and its modified forms (Zmiany w ekspresji genów kodujących białka związane z aktywnością kaspaz oraz białka z rodziny BCL-2 w komórkach RPTEC ...

Written by Joanna M. Gola, Klaudia Simka, Barbara Strzałka-Mrozik, Celina Kruszniewska-Rajs, Mariusz Gagoś, Urszula Mazurek. Posted in 2018