Articles

Komórki macierzyste rąbka rogówki w procesie regeneracji nabłonka rogówki – aspekt kliniczny i molekularny (Limbal epithelial stem cells in regeneration of corneal epithelium – clinical and molecular aspects)

Written by Bartosz Sikora, Aleksandra Skubis, Lech Sedlak, Małgorzata Kimsa-Furdzik, Marek Kostrzewski, Urszula Mazurek, Roman Aleksiewicz. Posted in 2018