Articles

Polimorfizm genu syntetazy acylo-CoA typu 5 (ACSL5) a występowanie nieprawidłowej masy ciała w korelacji do obwodu pasa wraz ze wskaźnikiem insulinooporności wśród populacji zamieszkującej region Polski Południowej (Acyl-CoA type 5 gene polymorphism and i

Written by Magdalena Zdebska, Wioletta Szywacz, Grzegorz Matuszny, Alicja Abouda, Nikola Szweda, Mateusz Gola, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak. Posted in 2018