Ogólny opis czasopisma

Marcin Chabior. Opublikowano w Menu

Czasopismo „Annales Academiae Medicae Silesiensis” (nazywane dalej AAMS) jest oficjalnym pismem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, publikującym w języku polskim i angielskim recenzowane artykuły poglądowe, oryginalne prace badawcze, dotyczące medycyny i farmacji oraz podstawowych nauk medycznych, opisy przypadków, listy, recenzje książek oraz komentarze redakcyjne. Preferowane są artykuły w języku angielskim.

Redakcja AAMS przestrzega zasad zawartych w Deklaracji Helsińskiej i oczekuje, że badania dotyczące ludzi zostały przeprowadzone zgodnie z tymi zasadami. W przypadku badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych redakcja oczekuje przestrzegania zasad zawartych w “lnterdisciplinary Principles and Guidelines for the Use of Animals in Research, Testing and Education”, wydanych przez New York Academy of Sciences’ Ad hoc Committee on Animal Research. Wszystkie prace odnoszące się do ludzi lub zwierząt muszą być zaakceptowane przez odpowiednią lokalną Komisję Etyczną, co należy zaznaczyć w tekście. Wszystkie prace przesyłane do AAMS poddawane są weryfikacji przez system antyplagiat.pl

W celu przeciwdziałania nieetycznym praktykom publikacyjnym redakcja Annales Academiae Medicae Silesiensis w razie wykrycia nierzetelności naukowej postępuje zgodnie z procedurami Committee on Publication Ethics (COPE) (tłum. pol. Ewa Rozkosz, Sylwia Ufnalska http://publicationethics.org/files/FullsetofPolishflowcharts.pdf).

Od 2013 roku wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie elektroniczne dostępne pod adresem: www.annales.sum.edu.pl. Począwszy od roku 2015 artykuły zaakceptowane do publikacji zamieszczane są na stronie w ramach rocznika, bez podziału na odrębne numery.