Kolegium Redakcyjne

Marcin Chabior. Opublikowano w Menu

 Redaktor Naczelny/Editor-in-Chief:

 Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Muc-Wierzgoń (Bytom)

 

Zastępca Redaktora Naczelnego/Deputy Editors:

Dr hab. n. med. Teresa Kokot (Bytom)

 

 Redaktorzy tematyczni/Editors:

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czekaj (prace teoretyczne/theoretical research)

Prof. dr hab. n. med. Michał Holecki (prace kliniczne/clinical research)

Dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska (prace stomatologiczne/dentistry research)

 Prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski (prace farmaceutyczne/pharmaceutical research)

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec (prace studenckie/students’ research)

 

Redaktor statystyczny/Statistical Editor:

Dr n. med. Michał Skrzypek (Bytom)

 

Redaktorzy językowi/Language Editors:

Mgr Anna Just, mgr Teresa Pawlok – język polski/Polish proofreading (Katowice)

Mgr Christine Frank-Szarecka – język angielski/English proofreading (Częstochowa)

 

Strona internetowa/Website:

Mgr Przemysław Jędrusik (Sosnowiec)