Rok/Vol/Nr: 2009/63/3_9

Małgorzata Poręba, Rafał Poręba, Paweł Gać, Marta Negrusz-Kawecka, Małgorzata Sobieszczańska, Witold Pilecki, Ryszard Andrzejak. Opublikowano w Rok/Vol/Nr: 2009/63/3

Mał‚gorzata Poręba, Rafał‚ Poręba, Paweł‚ Gać, Marta Negrusz-Kawecka, Mał‚gorzata Sobieszczań„ska, Witold Pilecki, Ryszard Andrzejak

Bradycardic atrial flutter -€“ ablation and pacemaker- what is the optimal treatment? (Trzepotanie przedsionków z wolna akcją… serca - ablacja i stymulator- czy to optymalne leczenie?)