1_2015 - Wybrane adipocytokiny i ich potencjalne zastosowanie w kontroli przebiegu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (Praca poglądowa / Review)

Written by Joanna Olszok, Anna Wyganowska, Joanna Tarabura-Dragon, Franciszek Mazur, Mariusz Nowak. Posted in 2015