1_2015 - Wybrane adipocytokiny i ich potencjalne zastosowanie w kontroli przebiegu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (Praca poglądowa / Review)

Joanna Olszok, Anna Wyganowska, Joanna Tarabura-Dragon, Franciszek Mazur, Mariusz Nowak. Opublikowano w 2015