5_2015 - Bevacizumab in age-related macular degeneration – comparison of subjective estimation of vision with objective test results (Bevacizumab w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem...) (Praca oryginalna / Original paper)

Written by Anna Piotrowska-Gwóźdź, Agnieszka Piotrowska-Seweryn, Grażyna Mazur-Piotrowska. Posted in 2015