5_2015 - Bevacizumab in age-related macular degeneration – comparison of subjective estimation of vision with objective test results (Bevacizumab w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem...) (Praca oryginalna / Original paper)

Anna Piotrowska-Gwóźdź, Agnieszka Piotrowska-Seweryn, Grażyna Mazur-Piotrowska. Opublikowano w 2015