Rok/Vol/Nr: 2009/63/1

Written by Przemysław Jędrusik. Posted in 2009

Joanna Szczerba, Ilona Bednarek, Zofia Dzierżewicz
ARDRA studies of the ribosomal RNA operon within the Desulfovibrio desulfuricans strains


Magdalena Kozimala, Lechosł‚aw Putowski
Ocena satysfakcji pacjentów z opieki pielę™gniarskiej w Centrum Opieki Medycznej w Jarosł‚awiu (The evaluation of patients satisfaction with nursery care in Medical Care Centre in Jaroslaw)


Natalia Czech, Ewa Nowakowska-Zajdel, Mał‚gorzata Muc-Wierzgoń
Sposób odżywiania Japoń„czyków na podstawie badań„ ankietowych (The Japanese nourishing pattern based on questionnaireresearch)


Barbara Bacler, Jacek Drobnik
Roś›liny lecznicze w osiemnastowiecznym polskim poradniku medycznym Compendium medicum auctum. Część 1 (Medicinal plants in an 18th-century Polish medical guide Compendium medicum auctum. Part 1)


Jacek Drobnik, Barbara Bacler
Roś›liny lecznicze w osiemnastowiecznym polskim poradniku medycznym Compendium medicum auctum. Część 2 (Medicinal plants in an 18th-century Polish medical guide Compendium medicum auctum. Part 2)Marek Kucharzewski
Guzy piersi obserwowane w obrazach Rembrandta (Breast tumours in Rembant’s paintings)


Maria W. Legierska, Mał‚gorzata Wą™cł‚awek, Robert Jarosz, Konstanty Ślusarczyk
Leonardo da Vinci jako anatom. Próba odtworzenia stosowanej przez niego techniki (Leonardo da Vinci as an anatomist. An attempt to reconstruct da Vinci’s technique)


Barbara Doliń„ska, Agnieszka Mikulska, Florian Ryszka
Promotory wchł‚aniania wapnia (Factors enhancing calcium’s absorption)


Magnucki Jacek, Sikora Jerzy, Machalski Tomasz, Kobielska Lucyna, Partyka Robert, Białas Aleksandra
Czy hiperhomocysteinemia może stanowić przyczynę nawracają…cych poronień ? (Could high concentration homocystein in blood serum provide to recurrent miscarriages ?)


Ryszard Swoboda, Jerzy Jochem
Patomechanizmy uszkodzenia pł‚uc w przebiegu wstrzą…su krwotocznego (Pathomechanisms of lung injury in hemorrhagic shock)