Age-related alterations in arginase-NO-synthase system in patients with coronary heart disease associated with hypertension(Związane z wiekiem zmiany w układzie arginazy-NO-syntazy w grupie pacjentów z chorobą wieńcową współistniejącą z nadciśnieniem tętn

Written by Anna Besedina. Posted in 2016