Wpływ polimorfizmu rs1421085 genu FTO na rozwój nadciśnienia tętniczego u osób z nadwagą i otyłością (The effect of rs1421085 polymorphism of FTO gene on progress of hypertension in overweight and obese subjects)

Written by Łukasz Woźny, Elżbieta Wojtas, Grzegorz Chuchmacz, Justyna Maciejiczek, Magdalena Karon, Beata Kandefer, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak. Posted in 2016