Skin irritation incidence following kinesiology tape use in patients with neurological disorders: multicenter observation (Częstość występowania podrażnienia skóry po użyciu plastrów do kinesiotapingu u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi: obserwacja

Written by Esther de Ru, Emilia Mikołajewska. Posted in 2017