Wodogłowie wymagające implantacji układu zastawkowego u pacjentów z pierwotnymi guzami komór mózgowych – doświadczenia własne (Shunt-dependent hydrocephalus in patients with primary intraventricular tumours – authors' own research)

Paweł Chodakowski, Bartosz Kapustka, Adrian Kotas, Wiesław Marcol, Tomasz Wysokiński. Opublikowano w 2017