Treatment of a forearm cut wound using localised hyperbaric oxygen therapy – a case report (Leczenie rany ciętej przedramienia przy użyciu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej – opis przypadku)

Jarosław Pasek, Dariusz Majda, Grzegorz Cieślar, Tomasz Pasek, Aleksander Sieroń. Opublikowano w 2017