Participation of migration paths of selected metals in bone intoxication of Upper Silesia inhabitants (Udział dróg migracji wybranych metali w intoksykacji kości osób zamieszkujących region Górnego Śląska)

Barbara Brodziak-Dopierała, Jerzy Kwapuliński, Danuta Wiechuła, Krzysztof Sobczyk. Opublikowano w 2017