Socio-economic determinants of asthma and allergic diseases among students of lower secondary schools in Bytom (Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania astmy i chorób alergicznych wśród gimnazjalistów z Bytomia)

Elżbieta Czech, Agata Wypych-Ślusarska, Joanna Kasznia-Kocot, Ewa Niewiadomska, Michał Skrzypek, Jerzy Słowiński, Jolanta Malinowska-Borowska. Opublikowano w 2017