Systemy automatycznej dystrybucji leków (unit dose) w szpitalach w Polsce oraz w wybranych krajach świata (Automatic drug distribution systems (unit dose) in hospitals in Poland and in selected countries in the world)

Anna Żuk, Piotr Stępniak, Włodzimierz Bialik. Opublikowano w 2017