Involvement of central histaminergic system in cardiovascular effects of Y1 receptor antagonist BIBP 3226 in haemorrhagic shock in rats (Udział ośrodkowego układu histaminergicznego w efektach krążeniowych antagonisty receptorów Y1 we wstrząsie krwotoczny

Adam Krawiec, Karolina Jasikowska, Katarzyna Chojnacka, Agata Mitera, Jerzy Jochem. Opublikowano w 2017