Methods of cleft lip and palate treatment over the centuries – a historical view (Metody leczenia rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego na przestrzeni wieków – rys historyczny)

Danuta Ilczuk-Rypuła, Daria Pietraszewska, Maria Kempa, Marzena Zalewska-Ziob, Andrzej Wiczkowski. Opublikowano w 2017