Analiza wpływu profilaktyki steroidowej na parametry prenatalne i postnatalne płodów z wewnątrzmacicznym ograniczeniem wzrastania (Influence of steroid prophylaxis on prenatal and postnatal parameters in fetuses with intrauterine growth restriction)

Written by Maksymilian Grzegórzko, Piotr Gibała, Kinga Gębicka, Ewa Bujacz, Michalina Gałuszka, Tomasz Kozubal, Mirosława Mackiewicz, Piotr Surmiak, Małgorzata Baumert, Andrzej Witek. Posted in 2018