Ocena poziomu wiedzy mieszkańców Polski na temat potencjalnych działań niepożądanych wywołanych przez kosmetyki zawierające filtry UV (Evaluation of Polish citizens’ level of knowledge of potential side effects of cosmetics containing UV filters)

Written by Magdalena Sikora, Martyna Szlachta, Natalia Pikor, Patryk Smolarski, Dorota Wrześniok. Posted in 2018