Farmakodynamiczne interakcje międzylekowe na oddziale intensywnej terapii – obserwacje jednoośrodkowe i przegląd piśmiennictwa (Pharmacodynamic drug-drug interactions in the intensive care unit – single-center experience and literature review)

Written by Piotr Łój, Aleksandra Olender, Weronika Ślęzak, Łukasz Krzych. Posted in 2018