Użyteczność punktacji Apfel w przewidywaniu pooperacyjnych nudności i wymiotów – doświadczenia jednego ośrodka (Usefulness of Apfel score to predict postoperative nausea and vomiting – single-center experiences)

Written by Michał P. Pluta1, Łukasz J. Krzych. Posted in 2018