Congenital tethered cord in adults with concomitant lipoma of filium terminale – case report (Wrodzony zespół zakotwiczonego rdzenia u dorosłych z towarzyszącym tłuszczakiem nici końcowej – opis przypadku)

Written by Rafał Staszkiewicz, Waldemar Och, Wiesław Strohm, Jan Miodoński, Adrian Kotas, Wiesław Marcol. Posted in 2018