Neuroendocrine carcinoma of the mammary gland. A case report of synchronous occurrence of two different carcinomas in one breast (Neuroendokrynny rak gruczołu piersiowego. Opis przypadku jednoczesnego występowania dwóch różnych raków w tej samej pier

Written by Andrzej J. Lorek, Agnieszka Boratyn-Nowicka. Posted in 2018