Możliwości ustalenia zastosowania pasów bezpieczeństwa podczas wypadków komunikacyjnych w opiniach sądowo-lekarskich sporządzanych na podstawie niepełnej dokumentacji medycznej i technicznej (Possibilities of establishing seat belt usage during road ac

Mateusz Wilk, Czesław Chowaniec, Rafał Skowronek, Małgorzata Chowaniec. Opublikowano w 2018