Osocze vs surowica – czy rodzaj materiału biologicznego ma wpływ na wyniki oznaczeń parathormonu? (Plasma vs serum – does the type of biological material affects the results of parathyroid hormone determinations?

Written by Karolina Beda-Maluga , Paulina Paczuszka, Hanna Pisarek , Jacek Świętosławski , Katarzyna Winczyk. Posted in 2019