Bombesin-like peptides are able to affect central histamine-induced resuscitating effect in haemorrhage-shocked rats (Peptydy bombezynopodobne mogą wpływać na efekt resuscytacyjny ośrodkowo działającej histaminy we wstrząsie krwotocznym u szczurów)

Written by Karolina Jasikowska, Barbara Rybus-Kalinowska, Aleksandra Klose, Damian Nowak, Jerzy Jochem. Posted in 2020