Impact of UVC radiation on interaction of selected antifungal drugs (azole derivatives) with model DPPH free radical (Wpływ promieniowania UVC na oddziaływanie z modelowym wolnym rodnikiem DPPH wybranych leków przeciwgrzybiczych pochodnych azoli)

Written by Paweł Ramos , Piotr Pepliński, Barbara Pilawa . Posted in 2020