Modelowanie molekularne jako etap poszukiwania nowych substancji o potencjalnym znaczeniu terapeutycznym (Molecular modeling as a stage of searching for new substances with potential therapeutic significance)

Written by Magdalena Pisula , Ewelina Dróżdż , Elżbieta Chełmecka . Posted in 2020