Rok/Vol/Nr: 2014/68/1

annales okladka

 

Prace oryginalne. Original papers.

Impact of bases the type of the on diclofenac sodium release from semi-solid dosage forms (Wpływ rodzaju podłoża na uwalnianie diklofenaku sodu z półstałych postaci leku)
Anna Banyś, Beata Sarecka-Hujar, Andrzej Jankowski, Monika Zalewska

Cystatin C as a potential marker of Acute Kidney Injury in patients after Abdominal Aortic Aneurysms Surgery – preliminary study (Cystatyna C jako marker ostrego uszkodzenia nerek u pacjentów po operacji tętniaków aorty brzusznej – badanie wstępne)
Anna Bekier-Żelawska, Michał Kokot, Grzegorz Biolik, Damian Ziaja, Krzysztof Ziaja, Mirosława Janowska, Małgorzata Starzewska, Jan Duława

Ocena częstości występowania patologii w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego u chorych ze zdekompensowaną marskością wątroby i żylakami przełyku (Evaluation of prevalence of pathology in upper gastrointestinal tract in patients with decompensated cirrhosis and esophageal varices)
Marek Konrad Kowalski, Aleksandra Cok, Danuta Domżał-Magrowska, Anita Gąsiorowska

Zawartość cholesterolu we fragmentach tętnic – studium 34 przypadków (The content of cholesterol in arterial fragments – study of 34 cases)
Aleksandra Kuzan, Agnieszka Chwiłkowska, Magdalena Kobielarz

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie (Application of EPR spectroscopy for examination of thermally formed free radicals in drotaverine)
Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski

Czynniki ryzyka związane ze stylem i jakością życia a częstość zachorowań na nowotwory złośliwe górnych dróg oddechowych w mikroregionie Mysłowice, Imielin i Chełm Śląski (Risk factors associated with life style and quality of life and frequency of incidence of malignant neoplasms of upper respiratory tract in micro-region of Mysłowice, Imielin and Chełm Śląski)
Jerzy Stockfisch, Jarosław Markowski, Jan Pilch, Brunon Zemła, Włodzimierz Dziubdziela, Wirginia Likus, Grzegorz Bajor

 

Prace poglądowe. Review papers

Wielokierunkowe działanie witaminy D (Multidirectional effect of vitamin D)
Anna Dittfeld, Katarzyna Gwizdek, Aneta Koszowska, Katarzyna Fizia

Interfejsy człowiek–komputer dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku (Human-computer interfaces for disabled and elderly people)
Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski

Związek stresu oksydacyjnego z jaskrą (The role of oxidative stress in glaucoma)
Wojciech Rokicki, Adam Kabiesz, Wanda Romaniuk

 

Opis przypadku. Case reports.

 

Zespół pojedynczego siekacza środkowego szczęki, opis pacjentów (Solitary Median Maxillary Central Incisor Syndrome, patient descriptions. Contribution to preventive and interceptive orthodontic procedure)
Agnieszka Machorowska-Pieniążek, Sylwia Dzemiańczyk, Joanna Rokicka, Dariusz Machniak, Tomasz Pieniążek

 

VARIA

V Międzynarodowa Konferencja Europejskiej Platformy Medycyny Fotodynamicznej (5th International Meeting of European Platform for Photodynamic Medicine, EPPM)
Wojciech Latos, Katarzyna Wawrzyniec, Beata Flak, Magdalena Potempa, Aleksandra Kawczyk-Krupk, Aleksander Sieroń