Rok/Vol/Nr: 2014/68/3

annales okladka

 

Prace oryginalne. Original papers.

Assessment of functional surgery in case of chronic otitis media (Ocena chirurgii funkcjonalnej w zapaleniu ucha środkowego)
Oleg Khorov, Katsiaryna Halavach

Strategie radzenia sobie ze stresem u osób z głuchotą prelingwalną, korzystających z implantu ślimakowego od okresu dorosłości (Stress coping strategies of prelingually deaf cochlear implant users implanted in adulthood)
Joanna Kobosko, Edyta Piłka, Agnieszka Pankowska, Henryk Skarżyński

Obserwacja poprawy funkcji umysłowych metodą Mini-Mental u chorych Oddziału Geriatrycznego po zaprotezowaniu niedosłuchu (Observation of improvement in mental functions by Mini-Mental method of Patients from Geriatric unit after starting to wear hearing aid)
Karolina Pilecka, Alicja Sekula, Jagoda Różycka

Czuciowo-odbiorcze uszkodzenie słuchu oraz powikłania okulistyczne w przebiegu wrodzonego zakażenia wirusem cytomegalii (CMV) u dzieci (Sensorineural hearing loss (SNHL) and ophthalmic complications as a cause of congenital cytomegalovirus (CMV) infection in children)
Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Łukasz Konopka, Wiesław Konopka

 

Opis przypadku. Case reports.

Głuchota w przebiegu guza kąta mostowo-móżdżkowego u 5-letniego chłopca – opis przypadku (Sensorineural deafness due to cerebellopontine angle tumor in 5-year-old boy – case report)
Renata Pepaś, Małgorzata Śmiechura, Małgorzata Strużycka, Wiesław Konopka

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi jako początkowy objaw zatorowości płucnej (Vertigo and balance disorders as initial symptom of pulmonary embolism)
Monika Woźniak, Ireneusz Kantor, Marzena Kubiczek-Jagielska, Maciej Jakuciński