banner.jpg

Nowe, elektroniczne wydanie

Annales Academiae Medicae Silesiensis (eISSN 1734-025X) Ann. Acad. Med. Siles.
Czasopismo wydawane przez
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice
http://www.sum.edu.pl
© Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Od 2013 roku wersja pierwotna (referencyjna) czasopisma jest wydawana elektronicznie.

medycyna

Opinie prezentowane w artykułach nie muszą być zgodne z opiniami Redakcji

Wszelkie prawa zastrzeżone, włącznie z tłumaczeniem na języki obce. Żaden fragment tego czasopisma, zarówno tekstu, jak i grafiki, nie może być wykorzystywany w jakiejkolwiek formie. W szczególności zabronione jest dokonywanie reprodukcji oraz przekładanie na język mechaniczny lub elektroniczny, a także utrwalanie w jakiejkolwiek postaci, przechowywanie w jakimkolwiek układzie pamięci oraz transmitowanie, czy to w formie elektronicznej, mechanicznej, czy za pomocą fotokopii, mikrofilmu, nagrań, skanów bądź w jakikolwiek inny sposób, bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Prawa właściciela podlegają ochronie przez krajowe prawo autorskie oraz konwencje międzynarodowe, a ich naruszenie jest ścigane pod sankcją karną.

Czasopismo jest indeksowane w bazach : CAS, Index Copernicus (ICV 2017: 92,45),  Polska Bibliografia Lekarska i Polish Scientific Journals Database. Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za umieszczoną publikację naukową: 8 pkt.

W latach 2012, 2013, 2014 i 2015 czasopismo dofinansowane z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę.

 

W roku 2016 realizowane są zadania:
1) stworzenie anglojęzycznych wersji artykułów publikowanych w Annales Academiae Medicae Silesiensis,
2) wdrożenie narzędzi informatycznych wspomagających wykrywanie plagiatów na potrzeby Annales Academiae Medicae Silesiensis,
3) opracowanie wersji mobilnej czasopisma Annales Academiae Medicae Silesiensis, finansowane w ramach umowy 760/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

znak podstawowy kolor RGB

W roku 2016 realizowane są zadania:

1) stworzenie anglojęzycznych wersji artykułów publikowanych w Annales Academiae Medicae Silesiensis,

2) wdrożenie narzędzi informatycznych wspomagających wykrywanie plagiatów na potrzeby Annales Academiae Medicae Silesiensis,

3) opracowanie wersji mobilnej czasopisma Annales Academiae Medicae Silesiensis,

finansowane w ramach umowy 760/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.