Recenzenci rocznika 2012

Written by Przemysław Jędrusik. Posted in 2012

Recenzenci rocznika 2012 (Annals Reviewers in 2012)

Dr hab. n. farm. Emilia Andrzejewska-Golec (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Baran (Wrocław)
Dr hab. n. med. Wojciech Baran (Wrocław)
Dr n. med. Zbigniew Bartoszewicz (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bednarek (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Betlejewski (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Ludmiła Borodulin-Nadzieja (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Artur Bossowski (Białystok)
Dr hab. n. med. Monika Bowszyc-Dmochowska (Poznań)
Dr hab. n. med. Halina Bubała (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Buczyński (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Bulikowski (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski (Szczecin)
Prof. zw. dr hab. n. med. Czesław Cierniewski (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Eugenia Częstochowska (Gdańsk)
Dr hab. n. med. Damian Czyżewski (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Milena Dąbrowska (Białystok)
Dr hab. n. farm. Anna Długosz (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Durko (Łódź)
Dr hab. n. med. Marek Durlik (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Lesław Dworak (Poznań)
Dr hab. n. med. Grzegorz Dzida (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Franek Edward (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Gabriel Andrzej (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Janusz Gadzinowski (Poznań)
Prof. dr hab. n. biol. Barbara Grytner-Zięcina (Warszawa)
Prof. dr hab. n. farm. Edmund Grześkowiak (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich (Warszawa)
Prof. dr hab. n. farm. Bogusław Hładoń (Bydgoszcz)
Dr hab. n. hum. Romuald Holly (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Wanda Horst-Sikorska (Poznań)
Dr n. med Dorota Jachimowicz-Wołoszynek (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. farm. Ewa Jagiełło-Wójtowicz (Lublin)
Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Jodynis-Liebert (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus (Zabrze)
Dr hab. n. med. Beata Karakiewicz ( Szczecin)
Dr hab. n. med. Radosław Kaźmierski (Poznań)
Dr n hum. Maria Kempa (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Ivan Kociĉ (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kopański (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Maria Kozioł-Montewka Prof., Lublin
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Król (Zabrze)
Dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak (Poznań)
Dr hab. n. med. Krzysztof Książek (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Książek (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kübler (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik (Lublin)
Dr n. med. Krzysztof Kuszewski (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lass (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Leksowski (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Witold Lukas (Zabrze)
Dr n. med. Małgorzata Łukowicz (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Mazur (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Roman Mazur (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski (Łódź)
Dr hab. n. med. Ewa Motta (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Przemysław Mroczkiewicz (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Mussur (Łódź)
Dr hab. n. farm. Renata Nowak (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Zofia Ostrowska (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pająk (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Sławomir Pancewicz (Białystok)
Dr hab. n. med. Jerzy Piecuch (Zabrze)
Dr n. med. Ewa Pierzchała (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Pierzchała (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Lech Poloński (Zabrze)
Prof. zw. dr hab. n. med. Zbigniew Puchalski (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziwon (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Ratajczak (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak (Lublin)
Dr n. med. Wiesław Rycerski (Tarnowskie Góry – Repty Śląskie)
Prof. dr hab. n. med. Izabela Rzepka-Górska (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Siemiątkowski (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sikora (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Jan Skowroński (Białystok)
Dr hab. n. med. Jerzy Słowiński (Bytom)
Dr hab. n. farm. Marian Sosada (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Steciwko (Wrocław)
Prof. dr hab. n. hum. Krzysztof Stefański (Łódź)
Dr hab. n. med. Jerzy Stojko (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Anna Sysa-Jędrzejowska (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Szczepańska-Sadowska (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Adam Szeląg (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Szmitowska (Gdańsk)
Dr hab. n. med. Mirosław Śnit (Zabrze)
Prof. dr hab. n. hum. Bożena Urbanek (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Walkowiak (Łódź)
Dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz (Wrocław)
Dr hab. n. med. Zdzisław Wójcik (Warszawa)
Dr hab. n. med. Jacek Zamłyński (Bytom)
Dr hab. n. med. Maciej Zaniewski (Tychy)
Dr n. farm. Grażyna Zgórka (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Żwirska-Korczala (Zabrze)

Rok/Vol/Nr: 2012/66/6

Written by Przemysław Jędrusik. Posted in 2012

Barbara Bacler-Żbikowska
Zasoby gatunkowe cennych roś›lin leczniczych powiatu wł‚oszczowskiego. Część 3 -€“ bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata L.

Magdalena Firlej-Pruś, Wł‚adysł‚aw Grzeszczak
Wpł‚yw hemodializy na stężenie glukozy w pł‚ynie pozakomórkowym u chorych ze schył‚kową… niewydolnością… nerek w przebiegu lub bez cukrzycy

Mateusz Gola, Wł‚adysł‚aw Grzeszczak
Adiponektyna oraz polimorfizmy genu apM1 a wystę™powanie nadwagi i otył‚oś›ci u pacjentów zgł‚aszają…cych się™ do poradni ogólnej POZ

Maciej Wawrzyń„czyk, Krystyna Pierzchał‚a, Beata Łabuz-Roszak
Tromboliza w udarze niedokrwiennym mózgu -€“ 8 lat doś›wiadczeń„

Aleksandra Drelich, Piotr Kruszyń„ski, Tomasz J. Wą…sik
Etiopatogeneza kleszczowego zapalenia mózgu (KZM)

Wioleta Kuczera, Wojciech Pluskiewicz
Osteoporoza starcza

Arkadiusz Liś›kiewicz, Halina Ję™drzejowska-Szypuł‚ka, Joanna Lewin-Kowalik
Characteristics of ketogenic diet and its therapeutic properties in central nervous system disorders

Beata Łą…cka-Gaździk, Dariusz Grabowski, Wł‚adysł‚aw Grzeszczak
Miejsce metforminy w leczeniu cukrzycy u pacjentów z przewleką… chorobą nerek

Dariusz Waniczek, Elżbieta Kamiń„ska, Tomasz Kamiń„ski, Jan Pilch, Paweł‚ Nawrocki
Łagodna symetryczna tł‚uszczakowatość -€“ choroba metaboliczna o nieznanej etiologii

Katarzyna Wilemska, Michał‚ Zieliń„ski, Mał‚gorzata Jasiń„ska, Mał‚gorzata Szynawa, Marek Kucharzewski
Frederik Ruysch -€“ życie i dział‚alność medyczna

Rok/Vol/Nr: 2012/66/5

Written by Marcin Chabior. Posted in 2012

Elżbieta Grochowska-Niedworok, Beata Całyniuk, Elżbieta Szczepańska, Małgorzata Muc-Wierzgoń, Lechosław Dul, Agata Kiciak, Agnieszka Bielaszka, Marek Kardas, Adam Stolarczyk
Wartość energetyczna i odżywcza diety osób po 65 roku życia, zamieszkałych w domach pomocy społecznej na terenie Śląska

Elżbieta Grochowska-Niedworok, Elżbieta Szczepańska, Beata Całyniuk, Marek Kardas, Małgorzata Muc-Wierzgoń
Study of health risks in patients with type 2 diabetes by assessing their diet

Tomasz Holecki, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Karolina Szymaniec
Estimating costs incurred by a public payer in Poland for selected morbid entities

Jerzy Jochem, Karolina Walas, Katarzyna Chojnacka, Agata Mitera, Adam Krawiec, Anna Stasiak, Alicja Kasperska-Zając
Infl uence of chronically-administered amitriptyline on cardiovascular reactivity in rats

Agata Piekut, Grzegorz Dziubanek
Środowiskowe zagrożenia zdrowia w świadomości różnych grup społecznych województwa śląskiego

Agata Wypych-Ślusarska, Elżbieta Czech, Joanna Kasznia-Kocot, Jerzy Słowiński
Przykładowa metoda opracowania kwestionariusza skriningowego astmy wieku dziecięcego

Grzegorz Zieliński, Barbara Harazin, Alina Mroczek, Jolanta Malinowska-Borowska, Izabela Szołtysik
Środowiskowa ocena ekspozycji dzieci na wolnozmienne pola magnetyczne w budynkach szkolnych z terenu Tychów, usytuowanych w pobliżu transformatorów energetycznych

Aleksander Danikiewicz, Adam Błażelonis, Anna Piętka-Rzycka, Barbara Zubelewicz-Szkodzińska
Pentraksyna 3 – nowy wskaźnik zapalenia

Anna Korczyńska
Jakość usług medycznych oraz metody jej pomiaru

Dorota Nowak, Katarzyna Klakla, Edyta Fatyga, Adam Błażelonis
Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu cukrzycy

Piotr Romaniuk
Rola i miejsce podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Karolina Walas, Jerzy Jochem
Wpływ tyreoliberyny na ośrodkową regulację układu krążenia

Bogusław Bucki, Dariusz Myrcik, Arkadiusz Niczyporuk, Joanna Makarska, Jerzy Luszawski, Marek Mandera
Obrażenia czaszkowo-mózgowe u dzieci powstałe w wyniku pokąsania przez psy – opis przypadków i przegląd piśmiennictwa

Rok/Vol/Nr: 2012/66/4

Written by Marcin Chabior. Posted in 2012

Magdalena Hartman, Grażyna Deja, Ewa Klimacka-Nawrot, Weronika Bobrowska, Wanda Suchecka, Agata Ejsmond, Ewa Małecka-Tendera, Barbara Błońska-Fajfrowska
Odbiór smaku słonego, słodkiego i umami oraz preferencje pokarmowe dzieci z cukrzycą typu 1 – doniesienie wstępne

Joanna Żywiec, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Władysław Grzeszczak, Janusz Gumprecht, Wanda Trautsolt, Sylwia Górczyńska-Kosiorz
Influence of erythropoietin gene promoter polymorphism rs 1617640 on the incidence and progression of chronic kidney disease; a family-based study

Małgorzata Baumert, Kinga Sypniewska, Piotr Surmiak
Późny wcześniak

Emilia Mikołajewska
Aktualne poglądy na temat etiologii i leczenia zespołu odpychania

Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Nowoczesne rozwiązania techniczne w usprawnianiu funkcji kończyn górnych

Ewa Moric-Janiszewska, Marta Głowacka, Ludmiła Węglarz
Molekularne metody stosowane w diagnostyce zespołu long-QT

Marta Nowak
Genetycznie uwarunkowane zaburzenia hemostazy w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu

Dorota Smolińska, Agnieszka Tajer, Adam Stebel
Współczesne spojrzenie na właściwości lecznicze płucnicy islandzkiej Cetraria islandica (L.) Ach.

Agata Stanek, Aleksander Sieroń
Współczesna krioterapia ogólnoustrojowa w odnowie biologicznej

Joanna Żywiec, Maciej Tomaszewski, Ewa Żukowska-Szczechowska, Władysław Grzeszczak
Rhabdomyolysis induced by lipid-lowering therapy in patients with end-stage renal failure maintained on continuous ambulatory peritoneal dialysis – clinical implications

Izabela Stwora, Katarzyna Wilemska-Kucharzewska, Marek Kucharzewski
Święta Apolonia – patronka dentystów w malarstwie europejskim

Stanisław Hendryk
Sprawozdanie z warsztatów chirurgii podstawy czaszki zorganizowanych w formie Live Surgery w Klinice Neurochirurgii Szpitala Masaryk Uniwersytetu J. E. Purkinjego w Usti nad Labem w Republice Czeskiej

Stanisław Hendryk
Sprawozdanie z 4. Międzynarodowych Warsztatów Chirurgii Naczyniowej Mózgu i Podstawy Czaszki w Gandawie w Belgii