Recenzenci rocznika 2013

Recenzenci rocznika 2013 (Annals Reviewers in 2013)

Dr hab. n. farm. Ilona Bednarek (Sosnowiec)
Dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Birkner (Zabrze)
Dr hab. n. med. Ryszard Braczkowski (Bytom)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Brodziak (Sosnowiec)
Dr n. hum Anita Buczek-Zawiła (Kraków)
Dr hab. n. med. Zbigniew Ciemniewski (Nysa)
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski (Warszawa)
Dr n med. Justyna Czech-Kowalska (Warszawa)
Dr hab. n. med. Zenon Czuba (Zabrze)
Prof. dr hab. n. biol. Bogdan Doleżych (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Drygas (Łódź)
Prof. dr hab. n. med. Jacek Dutkiewicz (Lublin)
Prof. dr hab. n med. Lechosław Dworak (Poznań)
Prof. dr hab. n med. Zofia Dzierżewicz (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Wiesława Agnieszka Fogel (Łódź)
Prof. dr hab. inż. Joachim Foltys (Opole)
Prof. dr hab. n.med. Andrzej Gamian (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel (Gliwice)
Dr n med. Maria Głowacka (Bytom)
Dr hab. n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok (Zabrze)
Dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Sustaina (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Bohdan Gworys (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb (Katowice)
Dr hab. n. med. Michał Holecki (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Marek Janiak (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Witold Jędrzejczak (Warszawa)
Dr hab. n. med. Halina Jędrzejowska-Szypułka (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jochem (Bytom)
Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska (Zabrze)
Dr hab. n. hum. Alicja Kalus (Opole)
Dr hab. n. med. Joanna Kasznia-Kocot (Katowice)
Prof. dr hab. n med. Grażyna Klupińska (Łódź)
Dr hab. n. med. Tomasz Kocki (Lublin)
Dr hab. n. med. Maria Kłopocka (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n.med. Zdzisława Kondera-Anasz (Katowice)
Dr hab. n. med. Anna Kotulska (Katowice)
Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Jan Kowalski (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n med. Wojciech Król (Zabrze)
Dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota (Lublin)
Dr n. hum. Rafał Kubiak (Łódź)
Dr hab. n. med. Marek Kucharzewski (Bytom)
Prof. dr hab. n. med. Włodzisław Kuliński (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Hanna Kunachowicz (Warszawa)
Dr n. hum. Andrzej Kuropatnicki (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Piotr Lass (Gdańsk)
Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik (Katowice)
Dr hab. n. med. Przemysław Lisiński (Poznań)
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Mackiewicz (Lublin)
Dr hab. n. med. Piotr Majcher (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Maria Majdan (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Grażyna Malukiewicz (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n med. Jolanta Małyszko (Białystok)
Dr hab. n. biol. Ewa Marchwińska-Wyrwał (Bytom)
Prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak (Białystok)
Prof. dr hab. n. med. Bożena Mariańska (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Gayane Martirosian (Katowice)
Dr n. med. Lech Medard (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Emilia Mikołajewska (Bydgoszcz)
Prof. dr hab. n med. Maria Miller (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec (Katowice)
Prof. dr hab. n.med. Marta Misiuk-Hojło (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Karol Monkos (Zabrze)
Dr hab. n. hum. Lesław Niebrój (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Marcin Nowak (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Nowakowska (Poznań)
Dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Zajdel (Bytom)
Prof. dr hab. n. med. Ewa Obuchowicz (Bytom)
Prof. dr hab. n. med. Stanisław Okrasa (Olsztyn)
Prof dr hab. n. med Zofia Olszowy (Sosnowiec)
dr hab. n. med. Jolanta Parada-Turska (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Plech (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Plewka (Sosnowiec)
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Poniewierka (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Pozowski (Wrocław)
Dr n. hum. Piotr Romaniuk (Bytom)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Rydzewski (Warszawa)
Dr n. przyr. Tadeusz Sadowski (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Robert Słotwiński (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Anna Słowik-Gabryelska (Szczecin)
Prof. dr hab. n med. Ewa Stachowska (Szczecin)
Prof. dr hab. n.med. Zygmunt Stęplewski (Kielce)
Prof. dr hab. n. med. Władysław Sułowicz (Kraków)
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański (Zabrze)
Prof. dr hab. n med. Dariusz Szukiewicz (Warszawa)
Prof. dr hab. n. med. Justyna Szumiło (Lublin)
Prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa (Zabrze)
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Śródka (Kraków)
Dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz (Zabrze)
Prof. dr hab. n med. Lech Torliński (Poznań)
Prof. dr hab. n. ekon. Grażyna Trzpiot (Katowice)
Dr n. med. Andrzej Wcisło (Katowice)
Prof. dr hab. n. med. Halina Weker (Warszawa)
Dr hab. n. hum. Anita Węgrowska (Poznań)
Dr n. med. Janusz Wierzgoń (Gliwice)
Prof. dr hab. n. med. Barbara Wiszniewska (Szczecin)
Prof. dr hab. n. med. Zdzisław Wójcik (Warszawa)
Dr hab. n. farm. Joanna Wyka (Wrocław)
Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki (Kraków)
Dr hab. n. med. Ewa Ziółko (Bytom)
Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski (Gdańsk)

Rok/Vol/Nr: 2013/67/5

okladka vol67 5

 

Prace oryginalne (Original papers)

Diagnostyka i terapia wad płodu – aktualny stan wiedzy i praktyki
Diagnostics and therapy of fetal malformations – current knowledge and practice
Janusz Bohosiewicz

Czynniki socjodemograficzne wpływające na poziom wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się zakażenia w kontaktach niezwiązanych z procedurami medycznymi wśród pacjentów z WZW typu C
Sociodemographic factors affecting level of knowledge on transmission of infection not related to medical procedure among patients with hepatitis C
Kamil Barański, Ewelina Szuba, Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, Jerzy Chudek

Ekspresja czynnika VEGF i receptora R1 w mięśniakach macicy kobiet w różnym wieku
Expression of VEGF factor and R1 receptor in uterine myomas in women of different age
Edyta Bogunia, Michał Morek, Andrzej Plewka, Danuta Plewka, Adam Miśkiewicz, Piotr Wittek, Piotr Kurpas, Rafał Bilski, Paweł Madej

PRACA POGLĄDOWA (REVIEW PAPER)

Inhibitory DPP-4 u osób starszych – bezpieczeństwo i skuteczność w jednym?
DPP-4 inhibitors in the elderly – safety and efficacy in one?
Marzena Gomółka, Janusz Gumprecht, Władysław Grzeszczak

Szlak liganda czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL) jako potencjalny cel terapii w raku prostaty
The pathway of tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (TRAIL) as a potential target in therapy of prostate cancer
Magdalena Kowalska, Ewelina Szliszka, Wojciech Król

OPIS PRZYPADKU(CASE REPORTS)

Analiza danych klinicznych trzech pacjentów, leczonych w Regionalnym Ośrodku Ostrych Zatruć w Sosnowcu z powodu podjętej próby samobójczej, ukierunkowana na odróżnienie uwarunkowań egzystencjalnych i społecznych od przyczyn wynikających z zaburzeń psychicznych
Analysis of clinical data of three patients treated at Regional Poisons Control Center in Sosnowiec due to suicide attempt, aimed at differentiating existential and social determinants from causes resulting from mental disorders
Andrzej Brodziak, Tomasz Kłopotowski, Mariusz Kicka, Anna Bazylewicz, Beata Wrocławska-Konefał

VARIA

Czy na pewno nadszedł czas pisać epitafium dla eponimów w anatomii i naukach klinicznych?
Has the time really came to write the epitaph for eponyms in anatomy and clinical sciences?
Łukasz B. Pilarz, Grzegorz Bajor, Weronika Bulska

Rok/Vol/Nr: 2013/67/6

okladka vol67 6

 

Prace oryginalne (Original papers)

Ekspresja IL-1 i TNF- w mięśniakach macicy i tkance otaczającej u kobiet w różnym wieku
Expression of IL-1 and TNF- in uterine myomas and myometrium in women of different age
Edyta Bogunia, Michał Morek, Danuta Plewka, Andrzej Plewka, Piotr Wittek, Czarosław Kijonka, Marcin Binkowski, Rafał Bilski, Paweł Madej

Characteristic of voltage-dependent changes generating the bursting activity of the intergeniculate leaflet neurons – patch clamp in vitro study
Charakterystyka napięciowo-zależnych zmian zaangażowanych w generowanie aktywności erupcyjnej neuronów listka ciała kolankowatego bocznego – badania in vitro patch clamp
Łukasz Chrobok, Katarzyna Palus, Marian Henryk Lewandowski

Oddziaływanie nikotyny z melaniną
Nicotine–melanin interaction
Marcin Delijewski, Ewa Buszman, Dorota Wrześniok

Poczucie optymizmu a kontrola emocji w wybranej grupie pielęgniarek i położnych, członkiń Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej
The sense of optimism and emotional control in selected group of members of beskid regional chamber of nurses and midwives in Bielsko-Biala
Elżbieta Dziąbek,Urszula Dziuk, Anna Brończyk-Puzoń, Joanna Bieniek, Barbara Kowolik

Ocena wybranych populacji limfocytów oraz stężeń immunoglobulin u pracowników oddziałów kardiologii interwencyjnej wykorzystujących niskie dawki promieniowania jonizującego w procedurach kardiologicznych
Evaluation of selected population of lymphocytes and concentrations of immunoglobulins in workers of interventional cardiology wards using low doses of ionizing radiation in cardiovascular procedures
Piotr Kłuciński, Bogdan Mazur, Łukasz Sędek, Małgorzata Romanik, Paweł Cieślik, Antoni Hrycek, Gayane Martirosian

Molecular-genetic typing of Borrelia circulating in Kyiv Oblast
Molekularno-genetyczne typowanie Borrelii, które krążyły w obszarze Obwodu Kijowskiego
Nataliya Vynograd, Nataliya Komarenko

 

Praca poglądowa(Review Paper)

Wysiłek fizyczny – lek bez recepty: znaczenie kinezyterapii w profilaktyce i leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet (w aneksie zestaw proponowanych ćwiczeń)
Physical exercise – a prescription-free remedy: physical activity in prophylaxis and treatment of female urinary stress incontinence (set of suggested exercises in appendix)
Małgorzata Dalewska, Anna-Kasicka-Jonderko, Krzysztof Jonderko, Henryk Augustyniak

Ortoreksja – nowe zaburzenie odżywiania
Orthorexia – a new eating disorder
Anna Dittfeld, Aneta Koszowska, Katarzyna Fizia, Katarzyna Ziora

Pochodzenie i zróżnicowanie genetyczne ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1
The origin and genetic diversity of human immunodeficiency virus type 1
Monika Ziach-Terlecka, Tomasz Wąsik

Rok/Vol/Nr: 2013/67/3

annales okladka

 

Prace oryginalne

Wstępne wyniki zastosowania techniki interferencji RNA do wyciszania ekspresji genów MMP-2 i MMP-9 kodujących metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej w komórkach raka płuca linii A549

Preliminary results of the application of RNA interference technique to downregulate the expression of matrix metalloproteinases: MMP-2 and MMP-9 genes in A549 lung cancercells

Anna Galilejczyk, Daniel Sypniewski, Ilona Bednarek

Ocena wyników leczenia dzieci, poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, hospitalizowanych w Klinice Intensywnej Terapii Dziecięcej w Zabrzu w latach 2000–2009
Evaluation of treatment results in children injured in traffic accidents hospitalized in the Department of Pediatric Intensive Care Unit in Zabrze in the years 2000 to 2009
Zuzanna Gamrot, Katarzyna Siuda, Aleksandra Kiermasz, Janusz Bursa

Ocena związku jakości snu z wybranymi osiągnięciami i obowiązkami studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
The evaluation of relationship between sleep quality and selected achievements and duties of Silesian Medical University Students
Janusz Kasperczyk, Jolanta Kasperczyk, Jadwiga Jośko-Ochojska

Ocena współżycia seksualnego kobiet i mężczyzn w świetle porodów tradycyjnych i rodzinnych
An evaluation of women’s and men’s sexual live after traditional and family childbirth
Urszula Marcinkowska, Magdalena Kulig, Małgorzta Lichoń, Nina Rubicz, Edyta Wojniak, Jadwiga Jośko-Ochojska

Temperature and concentration dependence of translational diffusion coefficient for human serum albumin in aqueous solutions at different PH
Zależność współczynnika dyfuzji translacyjnej od temperatury i stężenia dla albuminy surowicy ludzkiej w roztworach wodnych przy różnych wartościach PH
Karol Monkos

Prace poglądowe

Diagnostyka i leczenie zatorowości płucnej w okresie ciąży w aspekcie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
Diagnosis and treatment of pulmonary embolism in pregnancy, as a part of venous thromboembolism
Justyna Jarnot, Andrzej Madej, Ilona Kuczerawy, Magdalena Franc

Modyfikacje epigenetyczne jako potencjalne cele terapii antynowotworowych
Epigenetic modifications as potential targets of anti-cancer therapy
Anna Kulczycka, Ilona Bednarek, Zofia Dzierżewicz

II Sympozjum Naukowe Wydziału Lekarskiego w Katowicach (streszczenia)
2nd Scientific Symposium of School of Medicine in Katowice (abstracts)