Identyfikator DOI

Przemysław Jędrusik. Opublikowano w Uncategorised

Szanowni Państwo

Mam przyjemność poinformować, iż w październiku 2015 r. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, jako wydawca „Annales Academie Medicae Silesiensis”, podpisał umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Wydawców Literatury Naukowej – The Publishers International Linking Association, Inc., organizacją zarządzającą bazą CrossRef, która rejestruje cyfrowe identyfikatory obiektów elektronicznych (digital object identifier  – DOI). Tym samym nasze uczelniane czasopismo naukowe uzyskało prawo nadawana publikowanym w nim artykułom niepowtarzalnych numerów DOI. Indeksacją w CrossRef zostały objęte prace zamieszczone na stronie www.annales.sum.edu.pl w 2015 r. Stanowi to dla „Annales” istotny krok w kierunku profesjonalizacji, odpowiadającej nowym wytycznym oceniania periodyków.

Identyfikator DOI jest narzędziem stosowanym już przez wszystkie uznane i prestiżowe wydawnictwa naukowe. System ten sprzyja zwiększeniu widoczności publikacji, umożliwiając w prosty sposób (poprzez wyszukiwarkę) odszukanie za pośrednictwem Internetu jej metadanych przypisanych niezmiennie do określonego identyfikatora. Numer DOI zapewnia więc zarówno bezpośrednie kierowanie do pełnego tekstu, jak i utrzymywanie stałego łącza do cyfrowej zawartości – mimo zmian w obrębie metadanych albo lokalizacji pliku/ów. Jednocześnie DOI jest wykorzystywane przez różne oprogramowanie wspomagające proces pisania publikacji naukowych (np. przez menedżer bibliografii).

Włączenie w system DOI, zwiększając dostępność publikowanych artykułów i możliwość ich cytowania, jest na pewno ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę naszego czasopisma oraz poprawiającym szansę jego indeksacji w naukowych bazach danych, od których zależy uzyskanie punktacji Impact Factor. Mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć te zamierzenia w niedalekiej przyszłości.

Dodam także, iż w najnowszych ocenach eksperckich nasze czasopismo znacznie poprawiło swoją pozycję na: 8 pkt w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (podwojenie wyniku poprzedniego) oraz 6,45 w punktacji Index Copernicus International (poprzednio 5,46).

Serdecznie zapraszam P.T. Autorów do publikowania w „Annales Academiae Medcae Silesiensis”. Informacje o czasopiśmie i zasadach publikacji zamieszczone są na stronie czasopisma www.annales.sum.edu.pl Redakcja zapewnia profesjonalne przygotowanie redakcyjne prac i publikację online.

Redaktor Naczelny

Prof. dr hab. n. med. Małgorztata Muc-Wierzgoń

Kontakt

Przemysław Jędrusik. Opublikowano w Uncategorised

Adres Redakcji


Wydział Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Piekarska 18, 41-902 Bytom

 

Siedziba Redakcji


Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-902 Bytom
ul. Żeromskiego 7
tel. 32 396 32 86, 32 281 21 22
fax 32 281 21 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://annales.sum.edu.pl

Wysyłanie manuskryptu

Marcin Chabior. Opublikowano w Uncategorised

WYSYŁANIE MANUSKRYPTU DO REDAKCJI

Wysyłanie manuskryptu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem strony www.annales.sum.edu.pl (zakładka „Wyślij publikację”), zgodnie z formularzem Editorial system.
Dopuszczalne formaty plików:
– Dla tekstu: dowolna wersja edytora Mocrosoft Word (doc, docx), rich text format (rtf).
– Dla rycin: pliki jpg, jpeg, gif, tif, tiff, bmp, png.

IX. WYSYŁANIE LISTU PRZEWODNIEGO/OŚWIADCZENIA
W celu przekazania praw autorskich autor/autorzy przesyłają do Redakcji List przewodni w formie:
a) elektronicznej (e-mail), podpisany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) tradycyjnej (przesyłka polecona) na adres Redakcji – podpisany czytelnie druk Listu przewodniego.

 

Adres Redakcji:
„Annales Academiae Medicae Silesiensis”
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych
Wydziału Zdrowia Publicznego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
41-902 Bytom, ul. Żeromskiego 7
tel. 32 396 32 86, 32 281 21 22
fax 32 281 21 22
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .p'; document.write(''); document.write(addy_text49897); document.write('<\/a>'); //-->\n Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. l

Slideset

Super User. Opublikowano w Uncategorised

The Widgetkit Slideset takes your product showcase to the next level. It provides a sleek way to show multiple sets of items and uses smooth effects while looping through them.

Features

 • Clean and very lightweight code
 • Eye-catching transition effects
 • Support of named custom sets
 • Swipe navigation on mobile phones
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Slide Example

The sets are auto generated (4 items per set), item names are shown and it uses the slide effect and navigation buttons.

[widgetkit id=32]

Zoom Example

The sets are arranged manually, the sets names are used as navigation and it uses the zoom effect.

[widgetkit id=33]

Drops Example

The sets show the item names and it uses the drops effect and navigation buttons.

[widgetkit id=49]

Deck Example

This auto generated sets uses prev/next buttons as navigation and the deck effect.

[widgetkit id=43]

How To Use

The Widgetkit Slideset takes full advantage of the very user-friendly Widgetkit administration user interface. You can create and manage all the slidesets and their different items in one place. After you have created a slideset you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Accordion

Super User. Opublikowano w Uncategorised

The Widgetkit Accordion enables you to display a set of items in a compact space, by clicking on each items header it expands or collapses it's content section.

Features

 • Clean and very lightweight code
 • Smooth transitions on content section toggle
 • Option to match automatically the height of varying content
 • Option to auto collapse or allow multiple opened items
 • Built with HTML5, CSS3, PHP 5.2+, and the latest jQuery version
 • Works with Joomla and WordPress

Example

[widgetkit id=30]

How To Use

The Widgetkit Accordion lets you easily create and manage all the accordions contents through the user-friendly Widgetkit administration user interface. After you have created an accordion you can load it anywhere on your website using shortcodes or the universal Widgetkit Joomla module or WordPress widget.

Więcej artykułów…