Display #
Title Author Hits
9_2015 - Polimorfizm rs9930506 genu FTO a zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie u osób zgłaszających się do poradni ogólnej podstawowej opieki zdrowotnej (Praca_oryginalna / Original paper) Łukasz Woźny, Elżbieta Wojtas, Grzegorz Chuchmacz, Mateusz Gola, Władysław Grzeszczak 1264
10_2015 - Etiopatogeneza nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych (Praca poglądowa / Review) Marta Maksym, Paweł Madej, Magdalena Agata Lemm 986
11_2015 - Wpływ wieku na wyniki neurorehabilitacji pacjentów dorosłych opartej na Koncepcji Bobatów – badanie pilotażowe (Praca oryginalna / Original paper) Emilia Mikołajewska 953
12_2015 - Światło spolaryzowane w leczeniu bliznowca po zabiegu operacyjnym przepukliny pachwinowej – opis przypadku (Praca kazuistyczna / Case studies) Jarosław Pasek, Aleksander Sieroń, Tomasz Pasek 1061
13_2015 - Opracowanie metody oznaczania aktywności pepsyny w soku żołądkowym (Praca oryginalna / Original paper) Anna Krywult, Michał Długaszek, Magdalena Szumska, Krystyna Tyrpień-Golder, Tomasz Wielkoszyński 1078
14_2015 - Czy parametry laboratoryjne mogą być czynnikami predykcyjnymi skuteczności leczenia chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C (Praca oryginalna / Original paper) Agnieszka Badora-Rybicka, Marek Waluga, Joanna Musialik, Grzegorz Boryczka, Paulina Będkowska, Marek Hartleb 958
15_2015 - Przeciwzapalna funkcja komórek mikrogleju w świetle najnowszych badań naukowych (Praca poglądowa / Review) Krzysztof Łabuzek, Edyta Skrudlik, Bożena Gabryel, Bogusław Okopień 1020
16_2015 - Wpływ pierwszej fazy odruchowego obrotu według Vojty na zakres ruchomości odcinka szyjnego u niemowląt (Praca oryginalna / Original paper) Agata Pyda-Dulewicz 975
17_2015 - Listerioza – niebezpieczna choroba zakaźna. Listeriozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – opis przypadku (Praca kazuistyczna / Case studies) Sabina Godziszewska, Ewa Musioł, Izabela Duda 1066
18_2015 - Analysis of thrombolytic therapy in ischemic stroke treatment (Analiza przebiegu leczenia udaru niedokrwiennego mózgu z wykorzystaniem trombolizy) Joanna Rosińczuk, Katarzyna Bonk, Aleksandra Kołtuniuk 1089