Display #
Title Author Hits
19_2015 - Influence of histamine H3 receptors on pressor effect of leptin administered centrally in haemorrhage-shocked rats (Wpływ receptorów histaminowych H3 na reakcję presyjną wywołaną przez leptynę podawaną ośrodkowo u szczurów we wstrząsie ...) Karolina Jasikowska, Aleksandra Klose, Izabela Kozieł-Kokosińska, Jerzy Jochem 781
20_2015 - Przydatność oznaczeń surowiczego stężenia CA 125 i HE4 w diagnostyce raka jajnika (Usefulness of determining CA 125 and HE4 serum concentration in diagnosis of ovarian cancer) Izabela A. Gumółka 917
21_2015 - Ocena zgodności wprowadzania poszczególnych produktów do diety niemowląt w odniesieniu do schematu żywienia, z uwzględnieniem wieku, wykształcenia i miejsca zamieszkania matek (The assessment of compliance with feeding schedule of ...) Ewa Malczyk, Weronika Wąsat 969
22_2015 - Poradnictwo medyczne w renesansowej Anglii (Medical guides in Renaissance England) Andrzej Kuropatnicki 946
23_2015 - Ocena dostępności farmaceutycznej magnezu z tabletek o niemodyfikowanej szybkości uwalniania (The evaluation of pharmaceutical magnesium availability from unmodified release tablets) Aneta Ostróżka-Cieślik, Barbara Dolińska, Florian Ryszka 770
24_2015 - Stan profilaktyki chorób narządu wzroku na przykładzie wybranej grupy dzieci województwa śląskiego – doniesienie wstępne (State of prevention of eye diseases in selected group of children from Silesian Voivodeship – preliminary communication) Lilianna Wisłocka, Anna Stożek, Ewa Kurzak, Dorota Pojda-Wilczek 748
25_2015 - Nasilenie negatywnych emocji u kobiet ciężarnych w okresie hospitalizacji (The intensity of negative emotions in pregnant women during hospitalization) Magdalena Lewicka, Małgorzata Wójcik, Magdalena Sulima, Marta Makara-Studzińska 898
26_2015 - Polimorfizmy rs2058539 oraz rs10953505 genu wisfatyny, jej stężenie w surowicy krwi a występowanie nadwagi i otyłości u pacjentów zgłaszających się do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (Rs2058539 and rs10953505 visfatin gene polymorphisms... Ewa Kała, Izabela Bodek, Oliwia Trelińska, Patrycja Gładysz, Oskar Lepiarczyk, Aleksandra Śmigel, Mateusz Gola, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak 924