Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Recenzenci rocznika 2015 Przemysław Jędrusik 3781
Spis treści 2015 Przemysław Jędrusik 1559
1_2015 - Wybrane adipocytokiny i ich potencjalne zastosowanie w kontroli przebiegu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B i C (Praca poglądowa / Review) Joanna Olszok, Anna Wyganowska, Joanna Tarabura-Dragon, Franciszek Mazur, Mariusz Nowak 1746
2_2015 - Funkcjonowanie laboratoriów przyszpitalnych w wybranych szpitalach (Praca oryginalna / Original paper) Anna Żuk, Agnieszka Pleskacz, Włodzimierz Bialik, Robert Janiec 1732
3_2015 - Hiperkalcemia w wybranych nowotworach limfo- i mieloproliferacyjnych – patofizjologia, diagnostyka i leczenie (Praca poglądowa / Review) Dariusz Kata, Magdalena Sawicka, Karolina Torba, Sławomira Kyrcz-Krzemień 1573
4_2015 - Przetrwały otwór owalny przyczyną udaru mózgu? (Praca oryginalna / Original paper) Grażyna Markiewicz-Łoskot, Joanna Jaromin 1857
5_2015 - Bevacizumab in age-related macular degeneration – comparison of subjective estimation of vision with objective test results (Bevacizumab w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem...) (Praca oryginalna / Original paper) Anna Piotrowska-Gwóźdź, Agnieszka Piotrowska-Seweryn, Grażyna Mazur-Piotrowska 1598
6_2015 - Globalne zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży (Praca poglądowa / Review) Joanna Kasznia-Kocot, Agata Wypych-Ślusarska, Jerzy Słowiński 1747
7_2015 - Wulwodynia jako zespół bólowy spowodowany dysfunkcją mięśni dna miednicy (Praca poglądowa / Review) Jarosław Pasek, Ewa Baszak-Radomańska, Marta Nowosad, Liliana Błaziak, Aleksander Sieroń 1769
8_2015 - Physical fitness of patients after abdominal aortic aneurysm surgery (Praca oryginalna / Original paper) Bartosz Wnuk, Damian Ziaja, Joanna Frąckiewicz, Jacek Durmała, Karol Wądołowski 1773