Display #
Title Author Hits
Stan odżywienia dzieci i młodzieży w Polsce na podstawie piśmiennictwa z ostatnich 10 lat (2005–2015) (Nutritional status of children and youth in Poland on basis of literature from last ten years (2005–2015)) Ewa Malczyk 1247
Multiple electrode aggregometry – only for cardiologists? (Metoda agregacji impedancyjnej w ocenie funkcji płytek krwi – czy tylko dla kardiologów?) Adrianna Spałek, Michał Żorniak, Tadeusz F. Krzemiński 1013
Treatment of trauma in pregnancy (Urazy u kobiet w ciąży – postępowanie) Marta Maksym, Magalena Lemm, Grzegorz Franik, Krzysztof Łabuzek, Paweł Madej 889
Przegląd metod badawczych stosowanych do oceny stanu odżywienia dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2005–2015 (The review of research methods used to assess nutritional status of children and youth in Poland in period 2005–2015) Ewa Malczyk 898
Cystic fibrosis and pregnancy – literature review (Mukowiscydoza a ciąża – przegląd piśmiennictwa) Patrycja Krawczyk, Urszula Sioma-Markowska, Dominika Krówka, Mariola Machura, Sylwia Kubaszewska, Violetta Skrzypulec-Plinta, Patrycja Sodowska 1095
Cardiovascular effects of histamine H3 receptor antagonist JNJ 5207852 in haemorrhagic shock in rats (Efekty sercowo-naczyniowe działania antagonisty receptorów histaminowych H3 JNJ 5207852 we wstrząsie krwotocznym u szczurów) Jerzy Jochem, Agata Mitera, Marta Izydorczyk, Damian Nowak, Martyna Waliczek 1235
Wpływ czynników demograficznych i schorzeń ogólnoustrojowych na występowanie nagłej głuchoty (Idiopathic sudden sensorineural hearing loss: demographic data and risk factors) Agata Pala-Sadza, Grażyna Lisowska 1004
Materiały do flory roślin naczyniowych Wyżyny Śląskiej ze szczególnym uwzględnieniem roślin leczniczych; część 1. Dolina Potoku Psarskiego (Materials for vascular flora of Silesian Upland with particular emphasis on medicinal plants; part 1: The Psarski.. Katarzyna Anna Kowalik, Barbara Dorota Bacler-Żbikowska 1023
Scientific output of professors and doctors habilitatus from Medical University of Silesia in Katowice – School of Medicine with Division of Dentistry in Zabrze (Dorobek naukowy profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lek ... Wojciech Pluskiewicz, Bogna Drozdzowska, Piotr Adamczyk, Roman Kuźniewicz 1123
Frantz tumor – a rare cause of abdominal pain in children – case report (Guz Frantz rzadką przyczyną bólu brzucha u dzieci – opis przypadku) Małgorzata Piechota-Mikuła, Lidia Strzelczuk-Judka, Przemysław Mańkowski, Katarzyna Jończyk-Potoczna 1009