Display #
Title Author Hits
Porównanie parametrów wzrokowych potencjałów wywołanych w przebiegu ostrych zapaleń nerwu wzrokowego o różnej etiologii (Comparison of visual evoked potential parameters in acute optic neuritis) Małgorzata Jurys, Dorota Pojda-Wilczek, Sebastian Sirek 866
Determinants of telemedicine development in health care system (Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w systemie ochrony zdrowia) Beata Sarecka-Hujar, Aneta Ostróżka-Cieślik, Anna Banyś 987
Recent developments in Neem (Azadirachta indica – A. Juss) derived antimicrobial constituents for control of human and plant diseases – a review Aradhana Dohroo, Arun Karnwal, Manisha Ghai 1081
Malondialdehyde (MDA) – product of lipid peroxidation as marker of homeostasis disorders and aging (Dialdehyd malonowy – produkt peroksydacji lipidów jako marker zaburzeń homeostazy i wieku) Beata Całyniuk, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Katarzyna W. Walkiewicz, Sylwia Kawecka, Ewa Popiołek, Edyta Fatyga 1482
Style radzenia sobie ze stresem i poziom poczucia własnej skuteczności u studentów VI roku medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Styles of coping with stress and level of sense of self-efficacy among VI year medical students of Medical Irena Borek, Witold J. Drzastwa, Hanna Matuszewska-Zbrońska, Aleksandra Oleksiak, Ewa Bujak-Rosenbeiger, Elżbieta Mizgała, Dominik Lewandowski, Karolina Karpe 974
Identyfikacja węzła wartowniczego u chorych na raka piersi z użyciem metody ferromagnetycznej SentiMag. Ocena przydatności i ograniczeń w materiale własnym (Sentinel lymph node (SLN) identification in breast cancer patients, using SentiMag® ferromagnetic Andrzej Lorek, Ewa Szlachta-Świątkowska, Agnieszka Boratyn-Nowicka, Andrzej Lekstan 936
Analiza ryzyka występowania wrodzonych wad rozwojowych układu mięśniowo-szkieletowego na terenie województwa śląskiego w porównaniu z pozostałym obszarem Polski (Analysis of risk of congenital malformations of musculoskeletal system in Silesia region in c Wioleta Gwiazda, Anna Balcerzyk, Paweł Niemiec, Joanna Iwanicka, Joanna Tatarka, Iwona Żak 924
Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u 32-letniej kobiety po udarze mózgu z przetrwałym otworem owalnym i z genetycznie uwarunkowaną nadkrzepliwością – opis przypadku (Diagnostic and therapeutic difficulties in 32-year-old woman with stroke, patent for Józefa Dąbek, Michał Mateusz Majewski, Zbigniew Tadeusz Gąsior 863
Physical activity in pregnancy and its impact on duration of labor and postpartum period (Aktywność fizyczna w okresie ciąży i jej wpływ na czas trwania porodu oraz połogu) Anna Brzęk, Beata Naworska, Kamila Plasun, Anna Famuła, Weronika Gallert-Kopyto, Violetta Skrzypulec-Plinta, Michał Michalski, Zbigniew Sprada, Ryszard Plinta 997
Arterial blood pressure circadian rhythm in normotensive decompensated cirrhotic patients before and after single paracentesis (Rytm okołodobowy ciśnienia tętniczego krwi u normotensyjnych pacjentów z niewyrównaną marskością wątroby przed i po paracentezi Czesław Marcisz, Arkadiusz Orzeł, Adriana Kowalik-Kabat, Halina Kulik, Joanna Balicka, Anna Olejko 884