Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Recenzenci rocznika 2016 Przemysław Jędrusik 3554
Spis treści 2016 Przemysław Jędrusik 1297
Contemporary procedures for age-related macular degeneration (Współczesne postępowanie w zwyrodnieniu plamki związanym z wiekiem) Matylda Kubiaczyk, Marta Misiuk-Hojło 1706
Electrocardiographic changes in pregnancy and postpartum period (Zmiany elektrokardiograficzne u kobiet ciężarnych i w okresie połogu) Tomasz Kandzia, Grażyna Markiewicz-Łoskot 1437
Alergia a stres oksydacyjny (Allergy and Oxidative Stress) Magdalena A. Twardoch, Magdalena Lodwich, Bogdan Mazur 1547
Zaburzenia stanu odżywiania u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej (Impaired nutritional status in social welfare home residents) Zofia Sroka, Paweł Kozieł, Katarzyna Walkiewicz, Monika Gętek, Edyta Fatyga, Katarzyna Fizia, Ewa Nowakowska-Zajdel 1623
Assessment of effect of computer tomography with intravenous contrast administration on renal excretory function (Ocena wpływu badania tomograficznego z dożylnym podaniem kontrastu na czynność wydalniczą nerek) Mikołaj Pietrzak, Grzegorz Cieślar 1485
Age-related alterations in arginase-NO-synthase system in patients with coronary heart disease associated with hypertension(Związane z wiekiem zmiany w układzie arginazy-NO-syntazy w grupie pacjentów z chorobą wieńcową współistniejącą z nadciśnieniem tętn Anna Besedina 1552
Rola przysadkowej i pozaprzysadkowej prolaktyny w rozrodzie i onkologii(The role of pituitary and extrapituitary prolactin in reproduction and oncology) Władysław Skałba, Magdalena Lemm, Andrzej Witek 1651
Wpływ polimorfizmu rs1421085 genu FTO na rozwój nadciśnienia tętniczego u osób z nadwagą i otyłością (The effect of rs1421085 polymorphism of FTO gene on progress of hypertension in overweight and obese subjects) Łukasz Woźny, Elżbieta Wojtas, Grzegorz Chuchmacz, Justyna Maciejiczek, Magdalena Karon, Beata Kandefer, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak 1432