Pokaż #
Tytuł Autor Odsłony
Możliwości diagnostyki obrazowej infekcyjnego zapalenia wsierdzia – stan wiedzy na 2016 rok (Imaging modalities in infective endocarditis – state of the art for 2016) Michał M. Majewski, Józefa Dąbek, Elżbieta Mitręga, Zbigniew T. Gąsior 652
Przebieg i wyniki leczenia pacjentów w wieku powyżej 79 lat hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii (The course and outcome of patients older than 79 years treated in intensive care unit) Małgorzata Knapik, Ewa Zbieralska, Bogumiła Kłaczek, Anna Szczepańska, Daniel Cieśla, Piotr Knapik 608
Wpływ niedokrwistości na stan neurologiczny oraz funkcjonalny chorych w ostrej fazie niedokrwiennego udaru mózgu – raport wstępny (The impact of anemia on the neurological and functional state in patients with acute stroke – preliminary raport) Anetta Lasek-Bal, Michał Holecki, Arkadiusz Stęposz, Daria Wocławska 608
The occurrence of back pain in young paramedics (Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u młodych ratowników medycznych) Ewelina Grabska, Anna Brzęk, Andrzej Knapik, Anna Famuła, Czesław Marcisz, Ryszard Plinta, Dominika Olko, Damian Ziaja 724
Histamina w serach – potencjalne zagrożenie? (Histamine in cheeses – a potential danger?) Katarzyna Chojnacka, Karolina Jasikowska, Barbara Rybus-Kalinowska, Jerzy Jochem, Elżbieta Grochowska-Niedworok 671
Histamina w serach – potencjalne zagrożenie? (Histamine in cheeses – a potential danger?) (2) Katarzyna Chojnacka, Karolina Jasikowska, Barbara Rybus-Kalinowska, Jerzy Jochem, Elżbieta Grochowska-Niedworok 549