Display #
Title Author Hits
Effect of early-onset infections on expression of CD11a, CD11b, CD11c, CD18, CD54 and CD62L molecules on surface of neutrophils and monocytes from peripheral venous blood in preterm infants Karmen Czernia-Pokrywka, Małgorzata Stojewska, Jacek Karpe, Małgorzata Żurowska-Koba, Alicja Nawrat, Łukasz Sędek, Urszula E. Godula-Stuglik 716
Effects of storage conditions on formation of free radicals in soybean extract – an EPR spectroscopy stud Sylwia Jarco 769
Molecular mechanisms of neoplasia (Molekularne mechanizmy kierujące nowotworzeniem) Alicja Derkacz, Katarzyna Komosińska-Vassev 819
Treatment of a forearm cut wound using localised hyperbaric oxygen therapy – a case report (Leczenie rany ciętej przedramienia przy użyciu miejscowej hiperbarycznej terapii tlenowej – opis przypadku) Jarosław Pasek, Dariusz Majda, Grzegorz Cieślar, Tomasz Pasek, Aleksander Sieroń 783
Gait analysis in children after the lengthening of the lower limb by the Ilizarov technique (Analiza chodu u dzieci po wydłużeniu kończyny dolnej metodą Ilizarowa) Dorota Szydłak, Anna Famuła, Tadeusz S. Gaździk, Weronika Gallert-Kopyto, Jacek Sołtys, Ryszard Plinta 835
The role of suPAR in kidney diseases (Rola suPAR w chorobach nerek) Beata Łącka-Gaździk, Mirosław Śnit, Magdalena Żak-Lenart, Władysław Grzeszczak 705
Participation of migration paths of selected metals in bone intoxication of Upper Silesia inhabitants (Udział dróg migracji wybranych metali w intoksykacji kości osób zamieszkujących region Górnego Śląska) Barbara Brodziak-Dopierała, Jerzy Kwapuliński, Danuta Wiechuła, Krzysztof Sobczyk 720
The aging process and function of endocrine glands (Proces starzenia a czynność gruczołów wydzielania wewnętrznego) Aleksandra E. Kazimierczak, Łukasz Nych, Anna Marek, Halina Borgiel-Marek, Monika Ogrodowczyk-Bobik, Joanna Tarabura-Dragon, Joanna Wierzbicka-Chmiel, Szymon Janyga, Bogdan Marek, Dariusz Kajdaniuk 846
Socio-economic determinants of asthma and allergic diseases among students of lower secondary schools in Bytom (Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania astmy i chorób alergicznych wśród gimnazjalistów z Bytomia) Elżbieta Czech, Agata Wypych-Ślusarska, Joanna Kasznia-Kocot, Ewa Niewiadomska, Michał Skrzypek, Jerzy Słowiński, Jolanta Malinowska-Borowska 768
Systemy automatycznej dystrybucji leków (unit dose) w szpitalach w Polsce oraz w wybranych krajach świata (Automatic drug distribution systems (unit dose) in hospitals in Poland and in selected countries in the world) Anna Żuk, Piotr Stępniak, Włodzimierz Bialik 747