Display #
Title Author Hits
Znaczenie cynku dla organizmu ludzkiego w aspekcie suplementacji tego pierwiastka (Importance of zinc for the human body in the aspect of zinc supplementation) Izabela Mońka, Danuta Wiechuła 740
Ultrasonografia endoskopowa (EUS) w diagnostyce i leczeniu kamicy przewodów dróg żółciowych. Współczesna rola ECPW (Endoscopic Ultrasonography (EUS) in Diagnostics and Treatment of Bile Duct Stones. The Current Role of ERCP) Jacek Kiełtucki 856
Alkalizacja doustna u pacjentów z kwasicą metaboliczną w przebiegu przewlekłej choroby nerek (Alkalization in patients with metabolic acidosis in the course of chronic kidney disease) Beata Łącka-Gaździk, Magdalena Żak-Lenart, Mirosław Śnit, Władysław Grzeszczak 730
The influence of socioeconomic factors on dietary supplementation in pregnant women (Wpływ czynników socjoekonomicznych na suplementację diety kobiet ciężarnych) Karolina E. Sobczyk, Joanna Woźniak-Holecka, Marlena Kowal 708
Nutritional regimen and physical activity of schoolchildren from urban and rural areas (Sposób żywienia i aktywność fizyczna dzieci szkolnych ze środowisk miejskiego i wiejskiego) Apolonia Stefaniak, Joanna Kasznia-Kocot 711
Involvement of central histaminergic system in cardiovascular effects of Y1 receptor antagonist BIBP 3226 in haemorrhagic shock in rats (Udział ośrodkowego układu histaminergicznego w efektach krążeniowych antagonisty receptorów Y1 we wstrząsie krwotoczny Adam Krawiec, Karolina Jasikowska, Katarzyna Chojnacka, Agata Mitera, Jerzy Jochem 680
Eating habits of patients with type 2 diabetes mellitus with regard to body mass index (Nawyki żywieniowe pacjentów z cukrzycą typu 2 z uwzględnieniem wskaźnika masy ciała) Karolina Janion, Elżbieta Szczepańska 817
The link between neoplastic and atopic diseases (Związek pomiędzy chorobą nowotworową a alergią atopową) Renata Kozłowska, Andrzej Bożek, Jerzy Jarząb 740
Rola wybranych polimorfizmów genu MGMT w rozwoju chorób nowotworowych (Role of selected MGMT polymorphisms in cancer development) Paweł Kiczmer, Błażej Szydło, Joanna K. Strzelczyk, Karolina Gołąbek, Zofia Ostrowska 777
The influence of water birth on newborns' condition in early adaptation period (Wpływ porodu w immersji wodnej na stan noworodków we wczesnym okresie adaptacyjnym) Martyna K. Szymkowiak, Piotr Surmiak, Małgorzata Baumert, Ewa Bujacz, Izabella Klajnowicz, Julia Gonciarz, Andrzej Witek 737